Informatie over het afwezigheidstoezicht

Politie Maasland geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).


Emailverkeer is absoluut niet veilig !!!

Wij aanvaarden daarom geen aanvragen via een email


Ge´nteresseerden kunnen een aanvraag tot afwezigheidstoezicht op diverse (veilige) manieren doen. Ofwel

  • persoonlijk in een van onze onthaalpunten. U ontvangt er een aanvraag-formulier. U kan het er dadelijk invullen en afgeven.
  • door het aanvraagformulier af te drukken (klik hier), in te vullen en aan ons terug te bezorgen op een van onderstaande manieren:
    • per fax op ons nummer 089/56.92.93
    • afgeven in een van onze onthaalpunten
    • meegeven met de wijkagent of een andere politieambtenaar van de zone
  • online via Police-On-Web

U vermeldt uw gegevens en het adres van de woning waarop u extra toezicht wenst op het aanvraagformulier. Ter controle vragen wij u uw identiteitskaartnummer op te geven. Aan de hand van dit nummer verifiŰren wij of het ingevulde formulier ook daadwerkelijk afkomstig is van de erop vermelde persoon. Tevens is het wenselijk een contactpersoon, die u eventueel in het bezit stelt van een sleutel, op te geven. Verder kunnen op het formulier bepaalde bijzonderheden worden aangegeven over de woning.

Patrouilles gaan op ongeregelde tijden de aangemelde woningen bezoeken en controleren. Dit nazicht gebeurt op een grondiger wijze dan tijdens de routinematige patrouillles in de straten en wijken van Maaseik en Dilsen-Stokkem, ter preventie van inbraken in woningen. De achterzijde van de woning - dit is de plaats langswaar het grootste deel van de inbraken gebeurt - wordt dan eveneens gecontroleerd, uiteraard indien dit mogelijk is.

In urgente gevallen wordt terstond de contactpersoon/sleutelhouder gewaarschuwd met het verzoek om een bepaalde onveilige situatie te verhelpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een raam dat nog open staat of een brievenbus waar stapels post in liggen.

Dit toezicht geeft geen aanleiding tot het verhalen van de aansprakelijkheid op de politie-overheid en haar aangestelden bij eventuele incidenten.

Terug naar inbraakpreventie

Contact-info

Telnr. Maaseik: (089)56.92.11

Telnr. Dilsen-Stokkem: (089)79.09.00

Voor verdere gegevens klik hier.

Nieuws - UPDATE 04/07/2019

- Toevoeging notulen politieraad 18/06/2019

Blogs

Via de menu-balk bovenaan deze pagina kan je in het onderdeel blogs vanaf nu recente informatie en weetjes over onze politie-zone lezen.
De blog Nieuws van het korps heeft het over de recentste nieuwigheden in onze politiezone.
De blog Actua heeft het op een ietwat ludieke manier over de recentste gebeurtenissen in onze politiezone.
De blog Verloren voorwerpen biedt dan weer een overzicht van de gevonden voorwerpen.